ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالات

دارالترجمه رسمی کاخ با مجربترین مترجمان خود ، ترجمه کلیه زبان ها و انواع متون، مقالات علمی، قرارداد ها، کاتالوگ و بروشور شرکت ها، ترجمه حضوری، ترجمه همزمان، فیلم، CD، فایلهای صوتی و … ، از فارسی به زبان مورد نظر و برعکس انجام می دهد.

کلیه زبانها در  دارالترجمه کاخ قابل ترجمه است که برخی از مهمترین آنها در زیر آورده شده است.

United Kingdom - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالات

ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه انگلیسی به فارسی

french - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالات

ترجمه فارسی به فرانسوی

ترجمه فرانسوی به فارسی

spanish - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالات

ترجمه فارسی به اسپانیولی

ترجمه اسپانیولی به فارسی

german - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالات

ترجمه فارسی به آلمانی

ترجمه فارسی به آلمانی فارسی

Denmark - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالاتDenmark - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالات

ترجمه فارسی به دانمارکی

ترجمه دانمارکی به فارسی

arabic - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالات

ترجمه فارسی به عربی

ترجمه عربی به فارسی

italian - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالات

ترجمه فارسی به ایتالیایی

ترجمه ایتالیایی به فارسی

russian - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالات

ترجمه فارسی به روسی

ترجمه روسی به فارسی

Turkey 1 - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالات

ترجمه فارسی به ترکی آذری

ترجمه ترکی آذری به فارسی

Turkey 1 - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالات

ترجمه فارسی به ترکی استانبولی

ترجمه ترکی استانبولی به فارسی

chinese - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالاتchinese - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالات

ترجمه فارسی به چینی

ترجمه چینی به فارسی

Belgium - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالاتBelgium - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالات

ترجمه فارسی به بلژیکی

ترجمه بلژیکی به فارسی

japanese - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالات

ترجمه فارسی به ژاپنی

ترجمه ژاپنی به فارسی

Thailand - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالاتThailand - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالات

ترجمه فارسی به تایلندی

ترجمه تایلندی به فارسی

portuguese - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالاتportuguese - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالات

ترجمه فارسی به پرتغالی

ترجمه پرتغالی به فارسی

polish - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالاتpolish - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالات

ترجمه فارسی به لهستانی

ترجمه لهستانی به فارسی

Greece - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالاتGreece - ترجمه غیررسمی کلیه زبانها با انواع متون و مقالات

ترجمه فارسی به یونانی

ترجمه یونانی به فارسی